Bio Pannor för växthus

Hel automatiska Bio panncentral avsedda för växthus anläggningar

För 13 år sedan tog jag fram ett 2 delat container bio pann koncept. Fins i storlekar 1.2 till 2.5MW.
Målsättningen var att centralen skulle kunna eldas driftsäkert med diverse trädbränsle så kunden kan välja bränslen efter pris och tillgång och på så sätt uppnå en mycket bra långsiktiga totalekonomi.

Eldstadens utrustning : 

Osby HHTS panna med öppen botten placerad ovanpå en traditionellt murad förungn. HHTS pannan är relativt okänslig för dålig pannvatten kvalitet vilket är vanligt i växthus värmeanläggningar. Förugnen är traditionellt murad och med ett rörligt roster. Rostret ligger vågrätt, har fjäder belastade sidor vilket förhindrar att rosterstavarna klämmer sig fast. Rostrets rörelse rör om i bränslet utan att tvångs pressar bränslet framåt vilket är idealiskt i samband med drift med Ask-rika bränslen. 


Fjärrstyrda från mobil telefon. 


Vid rätt skötsel o Service samt med fortlöpande förebyggande underhåll har dessa centraler en oslagbar total ekonomi .