Våra tjänster

  • Rörsvets
  • Värme installationer. Växthusvärme
  • Grov plåts arbete
  • Rökrörs montage
  • Tubbyten och reparationer av värmepannor
  • Konverteringar och omdyggnader av befintliga bio pansentraler
  • Leverans och installation av nyckelfärdiga bio pansentraler upp till 3 MW på del eller total entreprenad.
  • Service och eldnings avtal kan upprättas .

Alla tjänster kan utföras med fast pris eller för löpande kostnader.

Alla tjänster kan utföras med fast pris eller för löpande kostnader

Kontakta oss om du vill veta mer om våra tjänster