Våra tjänster

Allt från biobränsleanläggning till rökrörsmontage

  • Växthusvärme
  • Service och reparationer av biopannor och energisystem
  • Rörsvets och värmeinstallationer
  • Tubbyten och reparationer av värmepannor
  • Rökrörsmontage
  • Service- och eldningsavtal kan upprättas
  • Konverteringar och kompletteringsombyggnader av befintliga anläggningar
  • Leverera och installera nyckelfärdiga biopanncentraler upp till 3 MW för alla förekommande träbränslen på del- eller på totalentreprenad. 

Våra flispannor är mycket flexibla angående bränslekvalitet och fukthalt, klarar även billiga och askrika träbränslen som t.ex. salix och vit returflis (pallkross).

Alla tjänster kan utföras med fast pris eller för löpande kostnader

Kontakta oss om du vill veta mer om våra tjänster