Våra tjänster

Allt från biobränsleanläggning till rökrörsmontage

  • Rörsvets
  • Värme installationer. Växthusvärme
  • Grov plåts arbete
  • Rökrörs montage
  • Tubbyten och reparationer av värmepannor
  • Konverteringar och omdyggnader av befintliga bio pansentraler
  • Leverans och installation av nyckelfärdiga bio pansentraler upp till 3 MW på del eller total entreprenad.
  • Service och eldnings avtal kan upprättas .

Alla tjänster kan utföras med fast pris eller för löpande kostnader.

Våra flispannor är mycket flexibla angående bränslekvalitet och fukthalt, klarar även billiga och askrika träbränslen som t.ex. salix och vit returflis (pallkross).

Alla tjänster kan utföras med fast pris eller för löpande kostnader

Kontakta oss om du vill veta mer om våra tjänster